Woon-zorg complex

Hoogvliet

Uitwerking case

In deze opzet zijn 2 bouwhoogtes opgenomen. Op de scharnierpositie van het gebied ontstaat een hoogte-accent met 11 bouwlagen, met aan weerszijden een uitloop naar 3 bouwlagen. Hiermee krijgt het plan een duidelijke structuur en sluit het ruimtelijk aan op de omliggende bebouwing. Voor het architectonisch ontwerp is gekozen voor een rustieke uitstraling met karakteristieke kleuren, vormen en volumes die passen in de groene omgeving en bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van het plan.

Locatie:
Hoogvliet

Omvang in M2:
7.685

Status:
Ontwikkeling

Programma:
50 appartementen

25 zorgunits

Uniek woonconcept voor vitale ouderen

Deze seniorenhuisvesting is gebaseerd op een zorg- woonconcept. Dit concept biedt vitale ouderen een woon- en leefomgeving waarin zelfstandig wonen wordt gecombineerd met sociale contacten, gezellige activiteiten, goede voorzieningen en uitgebreide woonservices. De huurder van een appartement is ook voor de toekomst verzekerd van veilig en maximaal zelfstandig ouder worden.

Als er behoefte ontstaat aan meer hulp is dit beschikbaar door het inschakelen van een gastvrouw en een klusjesman. Alle appartementen zijn levensloopbestendig ontworpen met bouwkundige en domotica voorzieningen die op voorhand inspelen op veranderende behoeften bij het ouder worden.

Het beoogde concept

Het doel is een plan te ontwikkelen dat voldoet aan de huidige eisen en wensen van de beoogde bewoners. De beoogde bewoners voor de reguliere appartementen zijn senioren met een lichte zorgvraag die zelfstandig wonen.

De beoogde appartementen hebben een vloeroppervlakte van tussen de 70 m2 en
120 m2. Op met name de begane grond worden er gemeenschappelijke ruimtes gerealiseerd. Denk hierbij een aan een lounge, die tevens dient als restaurant. Ook wordt voorzien in een fietsenstalling, een scootmobielplek, een mobiel oplaadpunt, et cetera. Deze ruimtes zijn primair bedoeld voor de bewoners van het complex, maar bezoekers en omwonenden zijn ook van harte welkom. Het gebouw zal dan ook een positieve rol gaan spelen in haar omgeving dankzij de gemeenschappelijke ruimtes en de activiteiten die daar worden georganiseerd.

Cases